• Svenska
  • Soumi
Showing 11-20 of 2190

SVT granskar svenska skolan

SVT granskar svenska skolan 2 april 2014 « Tillbaka Enligt SVT ökar klyftorna i den svenska skolan, men goda exempel finns också. Efter Pisamätningen under hösten 2013 är skolan en av de hetaste valfrågorna. Inför det svenska riksdagsvalet hösten 2014 har SVT inlett en omfattande granskning av den svenska skolan. På sin webbsida skriver SVT att de granskar elevernas och lärarnas situation, och hur kunskaperna ser ut. De som vill delta i diskussionen på sociala medier kan använda #minskola för att kommentera …

Vad är skillnaden mellan svensk och finsk samepolitik?

Vad är skillnaden mellan svensk och finsk samepolitik? 10 september 2013 « Tillbaka Patrik Lantto är professor vid Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Han anser att den största skillnaden mellan finsk och svensk samepolitik är det att den finska samepolitiken rör sig framåt medan den svenska samepolitiken är mycket statisk. Lantto intervjuas av Kai Jaskari, Hanholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland i samband med seminariet Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens …

”Universiteten behöver doktorander”

”Universiteten behöver doktorander” 23 juni 2014 « Tillbaka Addeto startar en ny serie där unga forskare presenteras. Hur ser de på den akademiska världen? Hur mår forskningen? Först ute är Linda Mellner från Finland. – Jag hade egentligen inte planer på en forskarutbildning. När jag blev klar med magisterstudierna tipsade min professor mig om en doktorandtjänst som råkade lediganslås just då. Jobbet inom ett projekt om nordisk politik lät som en intressant möjlighet, berättar Linda Mellner. Sedan hösten …

IT-användningen i skolan kräver utveckling

IT-användningen i skolan kräver utveckling 11 juni 2013 « Tillbaka I både svenska och finländska skolor finns det fortfarande för få datorer och mängden datorer växlar allt för mycket mellan skolorna. Det anser ordförandena för lärarförbunden i Sverige och Finland. Finländska lärarfacket OAJ:s ordförande Olli Luukkainen kräver att varje gymnasieelev ska ha en bärbar dator som arbetsredskap. Enligt Luukkainen är datorn ett oersättligt verktyg som gymnasieeleverna behöver för att kunna använda elektroniskt …

Läsarbrev var en del av pressen redan på 1700-talet

Läsarbrev var en del av pressen redan på 1700-talet 20 november 2013 « Tillbaka Material producerat av läsare är ingen nymodighet i pressen. Redan på 1730-talet förekom det läsarbrev i svenska tidningar. På 1730-talet utkom en genre publikationer med nya ambitioner i Sverige. Tidigare periodisk press hade ägnats åt akademiska frågor eller tjänat regimens syften. Den nya genren, så kallade moraliska veckoskrifter, hade mer underhållande ambitioner och riktades till en publik på en marknad. I en avhandling i …

”Ha tydligare förväntningar mellan handledare och doktorand”

”Ha tydligare förväntningar mellan handledare och doktorand” 14 oktober 2014 « Tillbaka Allt fler svenska doktorander har en tryggare anställning än tidigare, men det finns fortfarande mycket som kunde förbättras. Det anser Anna Peixoto som skrivit sin avhandling om doktoranders arbetsvillkor. – Allt började med att jag var intresserad av forskningsfinansiering – vem får sina anslag beviljade? Vem är det som lyckas och inte lyckas? Det berättar Anna Peixoto från Göteborgs universitet i en intervju för Addeto …

Mot det digitala

Mot det digitala 5 juni 2013 « Tillbaka Det är mycket som händer i medievärlden och ingen vet vad framtiden för med sig. En pågående forskning vid Åbo Akademi granskar konsumentbeteende samt mediestrategier och försöker reda ut vad framtiden innebär. Mediernas framtid omöjlig är att spå, men Timo Ketonen har sedan hösten 2011 forskat för sin doktorsavhandling med målet att se vilka strategier mediehusen väljer i den föränderliga medievärlden. Sedan han inledde sin forskning för 1,5 år sedan har det skett en …

Dialektordböcker på nätet

Dialektordböcker på nätet 18 september 2013 « Tillbaka I en dialektordbok kan man slå upp konstiga ord eller kika in i grannkommunens ordförråd. I Finland finns både en svensk- och finskspråkig dialektordbok. I Sverige jobbar man som bäst med en svensk dialektordbok. Ordbok över Finlands svenska folkmål beskriver de svenska dialekter som talas i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland. Ordbokens material består av ungefär en miljon ord som har samlats in under åren 1860–1970. Utgivningen av ordboken …

Sverige delar ut mer presstöd än Finland

Sverige delar ut mer presstöd än Finland 31 oktober 2013 « Tillbaka I Sverige, Norge och Danmark stöder staten dagstidningar avsevärt mycket mer än i Finland. Det här framgår ur en jämförelse som den finska tidningen Suomen Lehdistö har gjort. Suomen Lehdistö har jämfört presstödet i Finland, Sverige, Norge och Danmark och konstaterar att det finska presstödet är ungefär en procent av summan som delas ut i de andra länderna. I grannländerna får dagstidningarna omkring 50 miljoner euro, men det finska presst …

I valgalleriet intervjuas nästan alla kandidater

I valgalleriet intervjuas nästan alla kandidater 16 mars 2015 « Tillbaka Yles storsatsning valgalleriet har kallats för en demokratigärning – Yle bjöd in alla riksdagsvalets kandidater till valgalleriets intervjuer. De fyra minuter långa videorna finns tillgängliga Valgalleriet. Den 11 mars öppnades Yles valgalleri som producerats inför Finlands riksdagsval. I valgalleriet kan man se närmare 1800 kandidater intervjuas i en personlig intervju. Alla kandidater har intervjuats i fyra minuter antingen på svenska eller …
  • Lähde


  • KieliKulturfonden för Sverige och Finland
Tandem

Box 22087
104 22 Stockholm
+46 8 506 11 300
info@addeto.com