• Svenska
  • Soumi
Showing 101-110 of 2190

Universitetsreformen skapade vinnare och förlorare

Universitetsreformen skapade vinnare och förlorare 31 januari 2014 « Tillbaka I Finland har den akademiska friheten satts på spel och universitetspersonalen upplever att de hela tiden förväntas prestera bättre resultat. Det här framgår ur en forskning som har sett på de högskolepolitiska förändringarna i Finland. Akademiforskare Oili-Helena Ylijoki från Tammerfors universitet och specialforskare Jani Ursin från Jyväskylä universitet har forskat hur de högskolepolitiska förändringarna har tagits emot i den …

Minoriteter behöver egen tv

Minoriteter behöver egen tv 24 juni 2013 « Tillbaka Medieutbudet spelar en stor roll för att den språkliga mångfalden ska bevaras. Det framgår ur en ny doktorsavhandling om minoriteter, identitet och tv. Redan tidigare forskning visar ett samband mellan språkidentitet och medieanvändning i flera tvåspråkiga regioner. László Vinczes doktorsavhandling The Bilingual screen – Ethnolinguistic identity and television viewing among three language minorities utgår från tanken att tv-kanaler på minoritets- och …

Framtidsvisionen i backspegeln

Framtidsvisionen i backspegeln 25 februari 2014 « Tillbaka Det finns både olikheter och likheter mellan Sverigedemokraterna och Sannfinländarna. Addeto har intervjuat två forskare för att jämföra de högerpopulistiska partierna i Sverige och Finland. Både Sverigedemokraterna och Sannfinländarna skulle gärna ”vrida tiden tillbaka”. – De vill begränsa invandring, är inte för ett multikulturellt samhälle, de är EU- och eurokritiska. Partiernas framtidsvision finns i backspegeln, säger docent Ann-Cathrine Jungar …

Partiernas synlighet i media

Partiernas synlighet i media 8 april 2015 « Tillbaka Finlands riksdagsval närmar sig och medierna fylls av intervjuer, analyser och valkompasser. Men får partierna lika mycket synlighet i medierna? Helsingin Sanomats mediemaskin följer med partiernas synlighet. Bilden visar hur mycket synlighet partierna fått i de olika medierna. Klicka på bilden för att se den större. Bild: Skärmdump från Defcombs webbsida. Helsingin Sanomat har tillsammans med start up-företaget Defcomb gjort en mediemaskin …

Duktiga kvinnors klassresor

Duktiga kvinnors klassresor 9 september 2014 « Tillbaka Utbildning blir allt vanligare och därmed också kvinnors klassresor. Men vad går en modern klassresa ut på? Sociologen Lena Sohl skrev sin doktorsavhandling om ämnet. – Dels ville jag skriva om klass i Sverige och så ville jag beskriva klassresor i det nya annorlunda Sverige, berättar Lena Sohl från Uppsala universitet i en intervju för Addeto. Hennes doktorsavhandling Att veta sin klass: Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige publicerades under våren …

Färre positiva till svenskan i Finland

Färre positiva till svenskan i Finland 13 december 2013 « Tillbaka Svenskan är i motvind i Finland. I höstas lämnades ett medborgarinitiativ där man vill slopa den obligatoriska skolsvenskan in till riksdagen. En ny undersökning visar också på ett dalande intresse för svenskan. Under de fem senaste åren har motståndet mot den obligatoriska svenskundervisningen ändå inte ökat, utan minskat med en procentenhet. Däremot har osäkerheten spridit sig. Det framgår ur en opinionsmätning om svenskans ställning i Finland …

Den nordiska modellen fungerar också i framtiden

Den nordiska modellen fungerar också i framtiden 12 juni 2014 « Tillbaka I Nordiska ministerrådets nya rapport analyseras Nordens ekonomiska framgång och de faktorer som inverkar på ländernas ekonomi ur ett brett perspektiv. De nordiska länderna är inte riktigt lika unika eller likartade som man ofta tror. – Omfattande löften om välfärd i kombination med ländernas ringa storlek gör att de nordiska länderna i vissa avseenden är mer ömtåliga än många andra välutvecklade länder. Å andra sidan har de också en …

Blockpolitik eller regnbågsregering?

Blockpolitik eller regnbågsregering? 17 oktober 2014 « Tillbaka I Sverige skulle det vara omöjligt för Socialdemokraterna och Moderaterna att samarbeta i regeringen, medan Socialdemokraterna och Samlingspartiet flera gånger bildat regering tillsammans. Professor Åsa von Schoultz reder ut skillnaderna mellan finländsk och svensk politik. – Skillnaderna i regeringskonstellationer beror på traditioner och på den politiska kulturen, inte på det politiska systemet i sig, säger professor i statsvetenskap Åsa von Schoultz i …

Kärnkraften en kärnfråga för miljöpartierna

Kärnkraften en kärnfråga för miljöpartierna 18 juni 2014 « Tillbaka De gröna partierna i Sverige och Finland är ännu förhållandevis unga. Det finns naturligtvis likheter mellan partierna men enligt Ann-Sofie Hermanson, universitetslärare i statskunskap, är inställningen till EU en stor skillnad mellan De Gröna och Miljöpartiet. Ann-Sofie Hermanson. Foto: Åbo Akademi. – Skillnaderna mellan partierna har varit synliga ända från början. I Finland har De Gröna hela tiden haft en bredare …

Pisa-resultat oroar i både Sverige och Finland

Pisa-resultat oroar i både Sverige och Finland 4 december 2013 « Tillbaka Resultaten från den nyaste Pisa-undersökningen vittnar om sämre kunskaper bland elever. Både finländska och svenska niondeklassare klarade sig sämre än tidigare. I Sverige klassas situationen extremt allvarlig. I den nyaste Pisa-undersökningen från år 2012 placerar sig Finland bättre än Sverige inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap men de finländska niondeklassarnas kunskaper har försämrats sedan den föregående unders …
  • Lähde


  • KieliKulturfonden för Sverige och Finland
Tandem

Box 22087
104 22 Stockholm
+46 8 506 11 300
info@addeto.com