• Svenska
  • Soumi
Showing 21-30 of 2190

Hundra år sedan skaparen av mumin föddes

Hundra år sedan skaparen av mumin föddes 10 januari 2014 « Tillbaka I år firas den älskade finländska författaren Tove Jansson runt om i världen. Bäst känner vi Jansson som skaparen av mumin, men hennes karriär innehöll mycket mer än så. År 2014 har det gått hundra år sedan Tove Jansson föddes. Det här firas synligt runt om i världen. Det ordnas evenemang i bland annat Finland, Sverige och Japan. På Tove 100-jubileumswebbsidan finns mer information om jubileumsprogrammet. Mumintrollens mamma, författaren …

Queer-teologi i Sverige och Finland

Queer-teologi i Sverige och Finland 17 juni 2013 « Tillbaka Homosexualitet har väckt häftiga diskussioner i Sveriges och Finlands evangelisk-lutherska kyrkor under de senaste 50 åren. Ninä Järviös pro gradu-avhandling som belönades med ett pris visar att tankarna kring homosexualitet har haft en liknande utveckling i de svenska och finländska evangelisk-lutherska kyrkorna. Nina Järviö belönades med genusforskningens pro gradu-pris vid Helsingfors universitet år 2013 för sin avhandling inom religionsvetenskap. Fritt …

Riksarkivet köpte värdefullt privatarkiv

2013-01-24 Finlands Riksarkiv har nyligen köpt ett omfattande privatarkiv med material från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Arkivet har enastående värde för forskningen om Finlands historia. Materialet visar bland annat hur Ryssland och Sverige kom överens om Finlands gränser år 1809.

Sverige och Finland forskar tillsammans om högskolelärarnas digitala kompetens

Sverige och Finland forskar tillsammans om högskolelärarnas digitala kompetens 20 september 2013 « Tillbaka En ny forskning vill kartlägga hurdan pedagogisk digital kompetens som i dag är nödvändig för att säkerställa högklassig undervisning på webben, i högskolor och i näringslivet. Ett nytt samarbetsprojekt mellan högskolorna i Vasa och Umeå undersöker högskolelärarnas pedagogiska digitala kompetens (PDK). PDK är sällan en synlig del av utbildningen och undervisningen trots att nästan all utbildning idag …

Sverige och Finland fördjupar försvarssamarbete

Sverige och Finland fördjupar försvarssamarbete 16 januari 2014 « Tillbaka Ett Nato-medlemskap är inte aktuellt för varken Sverige eller Finland. I stället vill länderna inleda tätare samarbete kring försvaret. Vid säkerhets- och försvarspolitiska seminariet i Sälen i Sverige söndagen den 12 januari gjorde både Finlands president Sauli Niinistö och Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt klart att ett Nato-medlemskap inte är aktuellt för någotdera landet. – Ett Nato-medlemskap är inte aktuellt. Det finns …

Ungas intresse för partipolitik har sjunkit i Finland och Sverige

Ungas intresse för partipolitik har sjunkit i Finland och Sverige 24 juni 2013 « Tillbaka Allt färre unga går med i partierna. Under de åtta senaste åren har de politiska ungdomsförbunden tappat ungefär en fjärdedel av sina medlemmar, skriver Hufvudstadsbladet. En nedåtgående trend syns också i Sverige. En utredning på Hufvudstadsbladets begäran av Undervisnings- och kulturministeriet visar att intresset för partipolitik bland unga har minskat. Docent vid Åbo Akademi, Åsa Bengtsson, har en förklaring. – F …

Mer nytta av läxor i Finland

Mer nytta av läxor i Finland 24 oktober 2013 « Tillbaka I Finland kontrolleras läxorna mycket noggrannare än i Sverige eller Norge. Det här framgår ur en ny nordisk forskning. Finska lärare går igenom läxorna mycket noggrannare än sina svenska och norska kollegor. Svenska lärare låter ibland att gå igenom läxorna helt och hållet. Finska lärare låter eleverna själva rätta sina läxor, medan svenska lärare returnerar rättade läxor – en metod som enligt forskning är fel, skriver Svenska Dagbladet. I Sverige …

Öppet gränssnitt på Yle

Öppet gränssnitt på Yle 15 maj 2015 « Tillbaka I maj gör Yle ett test med öppna API:er – Yle öppnar alltså upp sitt informationsgränssnitt till webbutvecklare och samarbetspartners. Med det här vill man ge chansen åt vem som helst att utveckla tjänster baserade på Yles innehåll. – Vi för det digitala Finland framåt. Vi vill främja innovation och skapa allt bättre distributionskanaler och tjänster för digitala innehåll, summerar Yles utgivningschef Ismo Silvo för Yle.  Bakom testet ligger tanken om ett …

Flerspråkighet i skolan

Flerspråkighet i skolan 22 november 2013 « Tillbaka Både i de svenska och finländska skolorna finns allt fler elever med andra modersmål än svenska och finska. En finsk forskning ville utreda hur medvetna de finländska skolorna är gällande elevernas språkbakgrund. – Skolan är en språkintensiv plats, men än så länge väldigt enspråkig. Det uppstår hela tiden situationer då föräldrarna till ett flerspråkigt barn inte förstår meddelanden från skolan som barnet har med sig hem. Då kan föräldrarnas stöd f …

2015 firas Sibelius

2015 firas Sibelius 6 mars 2015 « Tillbaka Under år 2014 firades Mumintrollens skapare Tove Jansson, år 2015 är det Finlands mest berömda kompositör som står i tur. Jubileumsåret uppmärksammas på flera olika sätt. I år har det gått 150 år sedan den världsberömda finländska kompositören Jean Sibelius föddes. I hans ära firas ett jubileumsår som innefattar flera evenemang både i Finland och utomlands. I Stockholm blir en av höjdpunkterna Sibelius-Nielsen-festivalen på Konserthuset i april, skriver Finlands …
  • Lähde


  • KieliKulturfonden för Sverige och Finland
Tandem

Box 22087
104 22 Stockholm
+46 8 506 11 300
info@addeto.com