• Svenska
  • Soumi
Showing 31-40 of 2190

ÅA föreslår samarbete med HU

ÅA föreslår samarbete med HU 18 augusti 2014 « Tillbaka För att råda bot på bristen på behöriga lärare i huvudstadsregionen föreslår Åbo Akademi nu samarbete med Helsingfors universitet. Planen är att en ny utbildning ska starta hösten 2016. – Jag är övertygad om att lärarbristen i Helsingforsregionen går att lösa genom samarbete och konkreta handlingar, säger styrelseordförande Marianne Stenius i Åbo Akademis pressmeddelande. På sitt möte den 13 augusti bestämde Åbo Akademis styrelse att ÅA tar …

Kampanj för svenskan i Finland

Kampanj för svenskan i Finland 22 april 2014 « Tillbaka Under våren 2014 har Folktinget lanserat kampanjen Våga svenska. Tanken med kampanjen är att uppmuntra fler att prata svenska i Finland. År 2014 ska vara året då vi alla vågar och vill tala svenska, oberoende av egen språkbakgrund och språkkunskaper. Så beskrivs kampanjen på dess officiella webbsida. Kampanjen Våga Svenska 2014 har startats som en motreaktion mot medborgarintiativet för slopad skolsvenska men också som en reaktion mot att föreningen Vapaa …

”Forskarnas egna idéer ska styra”

”Forskarnas egna idéer ska styra” 18 september 2015 « Tillbaka Det är viktigt att stöda forskarinitierad forskning, unga forskares karriärvägar samt att främja samarbete inom forskningsvärlden. Dessa är centrala punkter i en färsk rapport om mål och rekommendationer för det svenska forskningssystemet. Rapporten presenteras av Vetenskapsrådet i Sverige, som ska stöda och främja svensk forskning. – Rapporten sammanfattar vår syn på forskningspolitik och hur man ska utforma det bästa forskningssystemet i …

Digitala tidningsarkiv

Digitala tidningsarkiv 12 november 2013 « Tillbaka I och med att de flesta artiklar hittas på nätet lever en nyhetstext mycket längre än vad själva papperstidningen gör. I framtiden kan de digitala webbarkiven tjäna forskare och samtidigt vara en inkomstkälla för tidningarna. I både Sverige och Finland pågår en aktiv digitalisering av tidningsarkiv. I Sverige har man jobbat med två separata projekt, Digidaily 1 och Digidaily 2. Det första projektet avslutades i mars 2013 och det andra projektet pågår till mars …

Tvist om svensk lärarutbildning i Helsingfors?

Tvist om svensk lärarutbildning i Helsingfors? 17 april 2014 « Tillbaka Åbo Akademi svarar på Helsingfors universitets planer på att starta en svensk lärarutbildning i Helsingfors. Nu har ÅA meddelat att en utlokaliserad svensk klasslärarutbildning inleds i Helsingfors redan hösten 2014. I början av april meddelade Helsingfors universitet att det finns planer på en svenskspråkig lärarutbildning i Helsingfors i samarbete med Stockholms universitet. Drygt två veckor senare kom Åbo Akademi med nyheten om att en svensk …

Ledarskap är viktigt för innovation

Ledarskap är viktigt för innovation 27 september 2013 « Tillbaka Både Sverige och Finland klarar sig bra i en internationell innovationsjämförelse, men länderna kunde utnyttja sin innovationspotential bättre. En ny svensk undersökning visar att innovation kräver ledarskap. I Global Innovation Index-rapporten placerar sig Sverige på andra och Finland på sjätte plats. Trots det använder bägge länder sina innovationsresurser dåligt. Sverige placerar sig på plats 55 och Finland på plats 67 i jämförelsen av hur v …

Nordkalottens minoritetskulturer

Nordkalottens minoritetskulturer 3 september 2013 « Tillbaka Den 27 augusti arrangerades seminariet Vad görs för att bevara och revitalisera Nordkalottens minoritetskulturer?  på Uleåborgs universiet. Arrangörer var Kulturfonden för Sverige och Finland, Giellagasinstitutet vid Uleåborgs universitet samt Kulturfonden för Finland och Norge. Seminariet belyste språklig och kulturell revitalisering under de senaste decennierna. Syftet var att öka kunskaperna om villkoren för dem som tillhör de minoritetskulturer som …

Universitetsutbildning en lönsam investering

Universitetsutbildning en lönsam investering 22 maj 2014 « Tillbaka Universitetsutbildade har större inkomstsäkerhet än personer från andra utbildningsnivåer. Inkomsterna är också dubbelt högre än för yrkesskolutbildade. Det visar en ny finländsk studie. Universitetsutbildning leder till högre inkomster också efter att man justerar för arbetslöshets- och lönerisk. Det visar en studie som publicerats i vetenskapstidskriften Labour Economics. I Roope Uusitalos och Kristian Koerselmans studie jämförs …

Språkbadsutbildning i Vasa

Språkbadsutbildning i Vasa 3 februari 2014 « Tillbaka Från och med hösten 2014 erbjuds svensk språkbadsutbildning i samarbete av Åbo Akademi och Vasa universitet. Samtidigt funderar Helsingfors universitet på en tvåspråkig lärarutbildning. I januari 2014 skrev Åbo Akademi och Vasa Universitet under kontraktet om gemensam språkbadsutbildning. I samarbetsmodellen som startar nästa höst avlägger studenterna studier i svenska och flerspråkighet vid Vasa universitet samt pedagogiska studier för lärare och övriga …

Försvarssamarbetet stärks

Försvarssamarbetet stärks 13 maj 2014 « Tillbaka I maj berättade Finlands och Sveriges försvarsministrar att försvarssamarbetet länderna emellan kommer att bli tätare. Samarbetet gäller ändå endast under fredstid. – Det svensk-finländska försvarssamarbetet vilar på en gemensam värdegrund och har ett brett folkligt stöd i våra respektive länder. Under våren har vi arbetat intensivt med att fastställa en handlingsplan med möjligheter för hur vårt framtida samarbete kan utvecklas, säger försvarsminister …
  • Lähde


  • KieliKulturfonden för Sverige och Finland
Tandem

Box 22087
104 22 Stockholm
+46 8 506 11 300
info@addeto.com