• Svenska
  • Soumi
Showing 41-50 of 2190

Politiska festivaler i Sverige och Finland

Politiska festivaler i Sverige och Finland 16 juni 2015 « Tillbaka I sommar ordnas politiska festivaler i både Sverige och Finland. Under Almedalsveckan och Suomi Areena diskuteras bland annat nordisk välfärd och yttrandefrihet. Från och med slutet av juni samlas svenskarna till Gotland för Almedalsveckan som har ordnats sedan år 1968. Alla evenemang under veckan är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Varje riksdagsparti har en egen dag i Almedalen. Den finländska motsvarigheten Suomi Areena är mycket yngre …

Romer diskrimineras fortfarande

Romer diskrimineras fortfarande 14 april 2014 « Tillbaka Romerna i Finland har flera erfarenheter av diskriminering på alla livsområden. Det här framkommer i minoritetsombudsmannens nya utredning. Enligt minoritetsombudsmannen visar Annorlunda varje dag - En utredning om romers erfarenheter av diskriminering att det är absolut nödvändigt att ingripa i enskild vardagsdiskriminering effektivare än tidigare. De politiska programmen måste konkretiseras bättre än tidigare och föras ner på lokal- och individnivå, skriver …

Fler finlandssvenskar i framtiden

Fler finlandssvenskar i framtiden 15 november 2013 « Tillbaka Antalet finlandssvenskar har ökat under de senaste åren och enligt en ny prognos kommer ökningen att fortsätta. En orsak är att äktenskap över språkgränserna har blivit vanligare. I rapporten ”Finlandssvenskarna 2012 – en statistisk rapport” presenteras den del av finlandssvenskarnas verklighet som kan belysas med hjälp av statistik. Rapporten har samman-ställts av professor Fjalar Finnäs. Enligt honom ser framtiden ljus ut för finlandssvenskarna …

Studerande och Yle i unikt samarbete

Studerande och Yle i unikt samarbete 24 mars 2015 « Tillbaka Studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan ordnade tillsammans med Yle en helt ny sorts valdebatt. Debatten leddes av studerande från de olika studieinriktningarna på högskolan. De som ordnade valdebatten har deltagit i en ny kurs som heter Debattledare inför riksdagsvalet 2015. Kursen är ett samarbete mellan Yle och de olika inriktningarna vid högskolan, men initiativet kom från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet …

Svaga språkkunskaper stör inlärningen

Svaga språkkunskaper stör inlärningen 24 september 2013 « Tillbaka Finlandssvenska elevers svaga svenskkunskaper påverkar inlärningen i de andra ämnena. Framför allt pojkar har det svårt i skolan. – Eleverna förstår inte vad man uppmanar dem att göra, de förstår inte texterna, de talar finska sinsemellan, de behöver få hjälp med de mest enkla ord, berättar modersmålslärare i Helsinge skola Anne Ahlqvist till Svenska Yle. Enligt den nyaste Pisa-undersökningen klarar sig de finlandssvenska eleverna sämre än …

Öppen granskning av de finlandssvenska högskolorna

Öppen granskning av de finlandssvenska högskolorna 25 november 2013 « Tillbaka Under två veckor i november och december vill Svenska Yle tillsammans med publiken granska de finlandssvenska högskolorna. Projektet Fixa högskolan vill skapa en öppen diskussion. – Vi vill ta reda på hur inbesparingar och krav på snabbare studietakt påverkar vardagen på högskolorna. Dessutom har den svenskspråkiga grundskolan visat sig ha vissa brister i förhållande till den finska. Vi vill veta hur det ser ut i högskolorna, säger …

Mer samarbete mellan Helsingfors och Stockholm?

Mer samarbete mellan Helsingfors och Stockholm? 27 november 2013 « Tillbaka Ett ökat samarbete mellan Helsingfors och Stockholm kunde gynna bägge städer. Det anser man i Sveriges och Finlands huvudstäder. Stockholms finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin besökte i november Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen. Enligt Hufvudstadsbladet var tanken bakom besöket att förstärka det nordiska samarbetet mellan Helsingfors och Stockholm. – Det ä bra om politiker och tjänstemän i de olika länderna …

”Mer konkurrenskraft, arbetskraft och produktivitet”

”Mer konkurrenskraft, arbetskraft och produktivitet” 6 maj 2015 « Tillbaka I mars 2015 publicerade Statsrådets kansli en rapport av Anders Borg och Juhana Vartiainen om Finlands ekonomi. Enligt rapporten måste Finland öka på bland annat konkurrenskraften och produktiviteten. Rapporten grundar sig på den utredning som beställdes i oktober 2014 av Sveriges tidigare finansminister Anders Borg. I utredningen analyseras det ekonomiska läget i Finland och ges förslag på mål och åtgärder för riktlinjer inom den …

Svenskan debatteras i riksdagen

Svenskan debatteras i riksdagen 16 maj 2014 « Tillbaka Den obligatoriska svenskundervisningen i Finland är igen i rubrikerna. I maj debatterade riksdagen ett medborgarinitiativ som vill att svenskan ska bli frivillig. Politikernas åsikter går isär men de flesta är än så länge för svenskan. Medborgarinitiativet som kräver frivillig svenska i skolan lyckades samla över 60 000 underskrifter. Initiativet skickades till riksdagen i april och i maj debatterade riksdagen frågan. Initiativtagarna vill att riksdagen och …

”Alla som åker är olika”

”Alla som åker är olika” 24 mars 2015 « Tillbaka Varför blir en ung person radikal och vill åka och kriga för IS? Unga, främst män, har åkt från både Sverige och Finland, men hurdana skillnader finns det i det förebyggande arbetet mot radikalism i Sverige och Finland? Det här var temat för ett seminarium på Hanaholmen i mars. Under året 2014 har Islamiska staten (IS) våldsamma framfart i Irak och Syrien uppmärksammats globalt. Allt flera reser från Norden till olika konfliktområden och återvänder – s …
  • Lähde


  • KieliKulturfonden för Sverige och Finland
Tandem

Box 22087
104 22 Stockholm
+46 8 506 11 300
info@addeto.com