• Svenska
  • Soumi
Showing 61-70 of 2190

Sverige mår bättre än Finland

Sverige mår bättre än Finland 6 september 2013 « Tillbaka Finland håller på att bli granne till det rika Sverige, skriver Yle på sina webbsidor. Sveriges ekonomiska situation skiljer sig avsevärt från Finlands situation och skillnaden i levnadsstandarden håller på att bli lika stor som på 1970-talet. Yle skriver om en beräkning som är gjord av Pellervo ekonomisk forskning (PTT) och som baserar sig på uppgifter som Europeiska kommissionen samlat in. Enligt uträkningarna ökar Finlands statsskuld medan Sveriges …

Historiska skillnader präglar Socialdemokraterna i Sverige och Finland

Historiska skillnader präglar Socialdemokraterna i Sverige och Finland 3 september 2014 « Tillbaka För att kunna jämföra Socialdemokraterna i Sverige och Finland är vi tvungna att minnas bakgrunden för bägge partier. Det påpekar Göran Djupsund, professor i statsvetenskap, i en intervju för Addeto. Göran Djupsund. Foto: Åbo Akademi. – I Sverige har Socialdemokraterna en lång tradi-tion av att vara det stora partiet. De var länge det enda stora partiet, men nu de senaste valperi-oderna har …

På studenternas sida

På studenternas sida 20 juni 2013 « Tillbaka Takorganisationerna FSF och SAMOK i Finland och SFS i Sverige vakar över studenternas rättigheter på en nationell nivå. Verksamheten skiljer sig ändå något länderna emellan. I Finland hör studentkårerna från alla universitet till Finlands studentkårers förbund (FSF). FSF fungerar som en takorganisation för 15 studentkårer och ungefär 135 000 studerande. FSF bevakar på riksnivå studenternas intressen i ärenden som berör dem. I sin verksamhet samarbetar FSF med …

Tryckfrihetsförordningen aktuell fortfarande i dag

Tryckfrihetsförordningen aktuell fortfarande i dag 24 augusti 2015 « Tillbaka År 2016 har det gått 250 år sedan världens första tryckfrihetsförordning instiftades som en grundlag i Sverige. En av initiativtagarna var finländska Anders Chydenius som har sagt att tryckfriheten är ögonstenen för varje fungerande demokrati. Tryckfriheten firas nästa år bland annat med en omfattande festskrift. – År 2012 beslöt Anders Chydenius stiftelse att det var viktigt att uppmärksamma att det år 2016 gått 250 år sedan v …

Problem med svenskundervisningen

Problem med svenskundervisningen 29 april 2014 « Tillbaka Under april månad har Svenska Yle Nyheter skrivit om två problem med svenskan i finskspråkiga skolor. Det ena problemet handlar om att alla som vill läsa svenska som A-språk inte kan göra det. Det andra problemet handlar om bristen på modersmålsinriktad svenska i finska skolor. – Vi anmälde vårt första barn till förskolan på finska sidan. Jag märkte att när han börjar i skolan på ettan så får han inte någon undervisning på sitt officiella modersmål …

Öppna data utvecklas hela tiden

Öppna data utvecklas hela tiden 9 maj 2014 « Tillbaka Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har i en ny rapport gått igenom nuläget för öppna data i Sverige. Utvecklingen går åt rätt håll men det finns också en hel del åtgärder som bör vidtas för att förbättra situationen. I förordet till rapporten Öppna data 2014 Nulägesanalys skriver Vinnova att frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. Enligt Vinnova kan öppna data förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskr …

Nordiskt samarbete i fredsmedling

Nordiskt samarbete i fredsmedling 13 september 2013 « Tillbaka De nordiska länderna kunde samarbeta mer kring fredsmedling. Det finns både skillnader och likheter mellan länderna. – Finns det utrymme för en nordisk approach till fredsmedling? Svaret är ja, konstaterade chefen för freds- och konfliktforskningscentret i Tammerfors (Tampere Peace Research Institute, TAPRI), professor Tuomo Melasuo när han öppnade seminariet på Tammerfors universitet den 14 augusti. Salen var fylld av experter och studerande från Finland …

”Viktigast att stöda forskningen med bäst kvalitet”

”Viktigast att stöda forskningen med bäst kvalitet” 12 september 2015 « Tillbaka Riksbankens Jubileumsfond inrättades i mitten av 1960-talet och firar som bäst 50-årsjubileum. Forskningsstiftelsen delar årligen ut närmare 500 miljoner kronor i understöd och vill i framtiden framförallt främja internationellt forskningssamarbete. – Dagligen får vår receptionist samtal från folk som tror att de ringer till riksbanken, fastän vi i dagens läge inte har något med Sveriges riksbank att göra, säger Torbjörn …

Det finska övningsskolssystemet testas i Sverige

Det finska övningsskolssystemet testas i Sverige 24 oktober 2013 « Tillbaka Övningsskolsystemet har redan länge varit i bruk i Finland. I Sverige har man sett på den finska modellen och konstaterat att övningsskolorna kunde förbättra lärarutbildningen i Sverige. Sveriges regering har bestämt att pröva på Finlands modell där lärarstuderandena skulle göra sin praktik i övningsskolor. I Finland har övningsskolor varit i bruk redan länge och enligt SVT:s nyheter finns det i dag tolv övningsskolor i Finland. Den …

Nordisk konferens om litteratur och läsfrämjande

Nordisk konferens om litteratur och läsfrämjande 18 november 2013 « Tillbaka Både i Sverige och Finland oroar man sig för de försämrade läskunskaperna bland ungdomar. I Lund ordnades i oktober en nordisk konferens om litteratur och läsfrämjande bland unga där problematiken diskuterades. – Många unga riskerar att lämna skolan utan grundläggande läsfärdighet. Litteratur och läsning har en djupgående betydelse både för individen och för samhällets utveckling. Samhället flödar över av information men lider …
  • Lähde


  • KieliKulturfonden för Sverige och Finland
Tandem

Box 22087
104 22 Stockholm
+46 8 506 11 300
info@addeto.com