• Svenska
  • Soumi
Showing 71-80 of 2190

Nedskärningar väntar i Finland

Nedskärningar väntar i Finland 25 juni 2015 « Tillbaka De följande fyra åren leds Finland av en regering bestående av Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet. På agendan ligger nedskärningar samtidigt som man vill få Finland på fötterna. Professor Göran Djupsund kommenterar det politiska läget i Finland för Addeto. I motsats till år 2011 då regeringsbildningen drog ut på tiden och till slut landade på en regnbågsregering med sex partier, lyckades statsminister Juha Sipilä presentera en regering relativt …

”Ett bättre samhälle via diskussion”

”Ett bättre samhälle via diskussion” 4 september 2015 « Tillbaka Via fakta och en bättre diskussion kan man förbättra världen – eller åtminstone hjälpa samhället på rätt spår. Det tror tankesmedjan Fores VD Mattias Goldmann. – Tankesmedjan innehåller det bästa av alla världar. Vi behöver inte tänka på till exempel opinionsmätningar eller nöjda medlemmar. Det säger tankesmedjan Fores VD Mattias Goldmann som tidigare har jobbat som lokalpolitiker, på riksdagen, som lobbyist, vid NGO:s och i …

Könsdiskriminering vanligt på arbetsmarknaden i Finland

Könsdiskriminering vanligt på arbetsmarknaden i Finland 10 september 2013 « Tillbaka Enligt en ny doktorsavhandling borde man ingripa i ojämställdhet mellan könen genom politiska och juridiska medel. För tillfället förverkligas jämställdhet inte på arbetsmarknaden i Finland. Outi Anttila har i sin doktorsavhandling forskat i förbud gällande könsdiskriminering. Förtroendet för att könen är jämställda lever stark i Finland. Finländska kvinnor har redan länge deltagit i det politiska beslutsfattandet och i …

Sociala medier och politik

Sociala medier och politik 20 mars 2014 « Tillbaka Hur möter politiker väljare i dag? Hur viktig roll har de sociala medierna i en valkampanj? De aktuella frågorna intresserar både i Sverige och Finland. I en färsk svensk doktorsavhandling har bland annat 500 bloggande politiker fått svara på frågor. Martin Karlssons doktorsavhandling i statskunskap Covering distance – Essays on representation and political communication ser närmare på de sociala medierna i politikernas arbete. Örebro universitet skriver i ett …

Toppmöte i Åbo

Den 27-30 augusti 1812 möttes den ryske tsar Alexander I och den nyvalde svenske kronprinsen Carl Johan i Åbo. Tvåhundraårsminnet av detta storpolitiska möte i Åbo firades med ett jubileumsveckoslut 23-26 augusti. Åbo stad arrangerade då tillsammans med bl.a. Åbo Stadsbibliotek, Åbo Stadsteater, Arkivverket, Turun Yliopisto och Åbo akademi en rad aktiviteter.

Book

ISBN-
PublisherAddeto
AuthorMats Rolén

Nytta av tvåspråkighet både på jobb och hemma

Nytta av tvåspråkighet både på jobb och hemma 25 juni 2013 « Tillbaka Tvåspråkighet kan vara till nytta i övrigt än bara för språkkunskaper. Forskning visar att tvåspråkiga är bättre på att fokusera och tvåspråkiga växlar också lätt mellan olika uppgifter. Redan tidigare forskning har visat att tvåspråkiga personer presterar bättre än enspråkiga, särskilt i vissa kognitiva test. Man antar att orsaken till det här är att en tvåspråkig person i vardagen hela tiden måste hålla isär sina två språk f …

Familjelagstiftningen känner inte till regnbågsfamiljer

Familjelagstiftningen känner inte till regnbågsfamiljer 20 juni 2013 « Tillbaka I Finland har den första doktorsavhandlingen om regnbågsfamiljer nyligen blivit färdig. Anna Moring som har forskat om regnbågsfamiljer skulle vilja ändra på den nuvarande familjelagstiftningen. Regnbågsfamiljerna saknar ett grundläggande skydd för sitt föräldraskap. Anna Morings ”Oudot perheet” (Konstiga familjer) är den första doktorsavhandlingen i Finland som handlar om regnbågsfamiljer. Avhandlingen behandlar regnb …

#vågafinska-veckan lyfte fram finskan i Sverige

#vågafinska-veckan lyfte fram finskan i Sverige 6 november 2013 « Tillbaka Sisuradios idé, temaveckan #vågafinska, ville lyfta fram det finska språket i Sverige. Bland annat visar en ny studie vid Stockholms universitet att få sverigefinländare använder finskan efter att de flyttat hemifrån. Sisuradio skriver på sin webbsida att idén med #vågafinska-veckan är en kampanjvecka där man ville diskutera och lyfta fram det finska språket i Sverige och få publiken att berätta om sina erfarenheter. Under temaveckan i …

Markandisering av äldreomsorgen i Norden

Markandisering av äldreomsorgen i Norden 10 oktober 2013 « Tillbaka Det nordiska forskarnätverket Normacare forskar i hur äldreomsorgen marknadiseras i de nordiska länderna. Det finns både likheter och skillnader mellan Sverige och Finland. – Marknadiseringen är en väldigt stor grej historiskt för kommunernas produktion av välfärdstjänster. Nu följer vi med vad som sker på den offentliga sektorn då kommunernas eget kunnande kan försvinna. Det behövs också mer forskning inom området, säger Anneli Anttonen …

Med decemberöverenskommelsen kunde nyval i Sverige slopas

Med decemberöverenskommelsen kunde nyval i Sverige slopas 10 mars 2015 « Tillbaka Efter det svenska riksdagsvalet hösten 2014 fanns det en tydlig vinnare – Sverigedemokraterna – som satte sig mellan de etablerade blocken och försvårade den svenska politiken. Situationen gick så långt att statsminister Stefan Löfven valde att utlysa nyval, men nyvalet kunde avblåsas efter en överenskommelse mellan den rödgröna regeringen och den borgerliga alliansen. – Jag uppfattar situationen i Sverige som exceptionell. Ingen …
  • Lähde


  • KieliKulturfonden för Sverige och Finland
Tandem

Box 22087
104 22 Stockholm
+46 8 506 11 300
info@addeto.com